kosmir3

Operační důstojník Ken Shields má v americké části stanice vše pod kontrolou.