Jak funguje solení silnic?

Když teploty lezou pod bod mrazu, vrstva námrazy rozděluje kýžené spojení pneumatiky a asfaltu vozovky. Pro navrácení situace do stavu vhodného k bezpečné jízdě vyjedou sypače a začnou ošetřovat vozovku kamennou solí nebo jejím roztokem.

Silniční sůl se příliš neliší od sloučeniny NaCl, běžně dostupné na každém kuchyňském stole. Je snad trochu tmavší díky obsahu minerálních nečistot.

Solení silnic má neblahý vliv na rostliny a zvířata žijící ve vodě, proto se nedá solit všude. Nicméně jde o levný a vysoce účinný prostředek k zajištění bezpečnosti silničního provozu.

Sůl jednoduše posouvá bod tuhnutí vody do nižších teplot. Zabraňuje molekulám vody, aby při teplotě 0°C začala tvořit pevné krystaly. Přestože silný solný roztok dokáže bod tuhnutí vody snížit pod -21°C, v praxi se jedná o hodnoty pouze kolem -6°C. Někdy je proto sůl doplněna i chloridy, které dovedou hranici tuhnutí ještě do většího mrazu.

Sůl je silný korozní element a poškozuje především ocelové součásti vozů, škodí karoserii, pneumatikám i hliníkovým diskům. Auto je proto potřeba i v zimě pravidelně omývat, ideálně také ošetřit podvozek a další části dodatečným ochranným nástřikem.