9 tipů na správnou údržbu pneumatik

Pneumatiky jsou jediným místem, kdy je Vaše vozidlo pevně spojeno s vozovkou. Hrají důležitou roli v otázce bezpečnosti. Nepodceňujte jejich údržbu.

1.- Životnost pneumatik

Datum vyrobení pneumatiky je obvykle uvedenu na jejím boku. Za zkratkou DOT najdete další čtyři čísla, která označují týden a rok výroby. Například DOT 2211 znamená, že pneumatika byla vyrobena 22. týden v roce 2011. Provozní životnost pneumatik se obvykle doporučuje 6 let. Po této době byste měli pneumatiky vyměnit za nové.

2.- Opravy pneumatik

Pokud Vám pneumatika silně uchází a je v ní zaražený cizí předmět, tak kolo ihned vyměňte a propíchlou pneumatiku nechte opravit odborníkem. Ten by ji měl zkontrolovat i zevnitř a zjistit míru porušení. Poté zvolit nejlepší způsob opravy.

3.- Skladování pneumatik

Pokud máte více sad pneumatik, tak je skoro každý půlrok měníte. Tím nastává otázka, jak správně uložit nepoužívané pneumatiky. Existují různé stojany, které jsou k tomu velice vhodné. Vždy myslete na to, že by pneumatiky neměly být v možném kontaktu s chemikáliemi, zdroji tepla, apod. Chraňte je od přímého slunečního svitu a od předmětů, které by je mohli prorazit.

4.- Ventilky pneumatik

Ventilky jsou obvykle vyráběny z pryže, to znamená, že se časem opotřebovávají a je nutné je čas od času nechat vyměnit. Doporučuje se většinou společně při výměně nových pneumatik. Nezapomínejte na to, že dobré ventilky ovlivňují i celkovou životnost pneumatik. Udržují totiž správně nahuštěný tlak.

5.- Správná geometrie kol

Geometrii kol si nechte čas o času překontrolovat. Jen tak budete přesně vědět, zda je vše tak jak má. To samé platí i při projetí hlubokého výmolu, nebo při naražení do tvrdé překážky. Správná geometrie kol výrazně ovlivňuje opotřebovávání pneumatik.

6.- Vyvážení kol na vozidle

Je obecné známo, že vyvážené pneumatiky vydrží podstatně déle. Předejte tím zvýšením vibracím a nadměrnému zatěžování a opotřebovávání běhounu. Kola si nechte převážit vždy, když kupujete nové pneumatiky a nebo provádíte montáž jiných pneumatik.

7.- Správný tlak v pneumatikách

Kontrola předepsaného tlaku v pneumatikách, by měla probíhat vždy jednou za měsíc. Správný tlak u Vašeho vozidla najdete buď na víčku nádrže, nebo na sloupku u dveří. Přehuštění pneumatik je stejně špatné, jako jejich podhuštění. Při přehuštění pneumatik o 15 procent se sníží životnost pneumatik až o 8000 kilometrů.

8.- Hloubka běhounu

Hloubka běhounu je zásadním faktem u Vaší bezpečnosti. Vyměňte pneumatiky ihned, jakmile klesne hodnota pod 1,6 mm u letních a 4 mm u zimních pneumatik. Zjistíte buď vhodným měřidlem, nebo pomocí tzv. TWI plošek, které jsou umístěny po celém obvodě pneumatiky.

9.- Kontrolujte kontaktní plochu pneumatik

Velikost kontaktní plochy u jedné pneumatiky odpovídá přibližně velikosti malé pohlednice. A čím větší rychlostí jedete, tak tím se tato plocha zmenšuje. Nemluvě o jízdě za deště nebo při sněžení. Tato malá plocha má velikou zodpovědnost při Vašem řízení. Je proto nutné ji pravidelně kontrolovat a popřípadě odstranit nečistoty.