Conti uvedl novou šetrnou výrobní technologii, zájemcům ji dá k dispozici zdarma

Continental se spojil s technologickou společností Kordsa, která působí převážně pneumatikovém průmyslu. Díky výsledku této spolupráce právě vjela na výrobní linku první z 250.000 pneumatik pro osobní automobily, která je vyrobena díky nové udržitelné adhezivní technologií. Tito partneři spolupracují na této ekologické technologii už od roku 2017.

Tato nová technologie nazvaná Cokoon umožňuje aktivní spojení textilních výztužných materiálů s pryžovými sloučeninami bez použití resorcinolu a formaldehydu. Textilní výztuže se široce používají ve výrobě pneumatik, jakož i při výrobě hadic a nebo dopravníkových pásů.

Od prvního oznámení o vývoji technologie Cokoon v březnu 2019 vzbudila tato zpráva v gumárenském odvětví velkou pozornost. Více než 40 společností z řad výrobců pneumatik, a zpracovatelů a dodavatelé textilu projevilo zájem o testování a zvažují připojení k licenčnímu fondu. Asi 20 z nich již obdrželo vzorky. Nyní byly všechny zúčastněné strany vyzvány, aby se připojily k fondu s možností získat bezplatné licence s cílem přispět k rozvoji této nové zelené technologie. Licenční fond spravuje nezávislá advokátní kancelář AdvInno.

Bílá textilní výztužná vlákna jsou ošetřeny novou technologií Cokoon, zatímco tmavší používají tradiční standard, který obsahuje resorcinol a formaldehyd. Vlákna používající Cokoon mohou být podle potřeby obarveny.

„Fáze poskytování vzorků byla velkým úspěchem a předčila naše očekávání. Zpětná vazba od kolegů z průmyslu nás povzbudila, abychom pokračovali v integraci Cokoonu do našich pneumatik a zahájili sériovou výrobu. Rozšíření využití technologie Cokoon v naší výrobě pneumatik v roce 2020 a v následujících letech je pro nás vysokou prioritou,“ říká doktorka Andreas Topp, viceprezidentka pro vývoj a industrializaci materiálů a procesů ve společnosti Continental Tires.

Devrim Özaydin, globální technologický ředitel ve společnosti Kordsa, nastiňuje základní myšlenku: „S Cokoon chceme implementovat nový ekologický průmyslový standard pro lepení textilu a gumy. Zveme proto všechny zúčastněné strany, aby se připojily a získaly bezplatné licence a přispěly tak k vylepšení této nové otevřené technologie a zavedly Cokoon do své hromadné výroby.“

Cokoon je ve zkratce pojící technologie, která je nabízena všem ostatním výrobcům pneumatik a jejich dodavatelům jako open source řešení. Vývojoví partneři Continental a Kordsa se rozhodli vzdát se poplatků za vývoj nebo prodej licence. Na oplátku očekávají, že další participanti své patenty týkající se dalšího vylepšení této technologie zpřístupní ostatním partnerům bezplatně prostřednictvím licenčního fondu. Zainteresované společnosti mohou požádat o vzorky.

Před Cokoonem byly chemické látky resorcinol a formaldehyd ve výrobě nenahraditelné a používaly se k vazebné aktivaci textilních výztužných materiálů s okolní gumovou vrstvou. Nahrazení resorcinolu a formaldehydu alternativami šetrnějšími k životnímu prostředí je prospěšné nejen pro udržitelnost dodavatelského řetězce, ale také pro výrobce pneumatikových kordů, tedy ocelových lanek potažených gumou. Stojí za zmínku, že zaměstnanci v závodech na výrobu pneumatik a koneční spotřebitelé nejsou těmto látkám vystaveni, protože dnes se většinou používá kontrolovaný vulkanizační proces. Díky technologii Cokoon je ale nyní spojení textilií s pryží možné bez těchto dvou látek a navíc tato technologie nevyžaduje žádné zásadní změny v procesu výroby a nevyžaduje nové vybavení.

 

Images by Continental AG and Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.