Další evropské město zavedlo zónu nízkých emisí

Od 1. ledna 2018 se Brusel připojil k dalším evropským městům a vyhlásil tzv. zónu nízkých emisí.

Vyhláška, která je již několik dnů v platnosti, stanovuje jasná kritéria pro emise škodlivin vypouštěné vozidly, která chtějí vjet do města. Týká se to jak turistů, tak i dopravců a všech bruselských obyvatel. Přesné znění vyhlášky, změn a následné registrace se občané mohou seznámit na internetových stránkách www.lez-belgium.be.

Zóna nízkých emisí (Low Emissions Zone – LEZ) pokrývá střed hlavního města včetně přilehlých 19 městský částí. Pro vjezd do této části musí každý evropský majitel automobilu být zaregistrován v městské databázi.

Automobily více znečišťující životní prostředí jsou poté vyjmuty ze seznamu vozidel, která mají povolení vjet do zóny. Registrace je povinná zatím pouze pro Belgičany, pro cizince bude povinná od léta 2018.

Protože je znečištěné ovzduší v Evropě stále větším problémem, zónu nízkých emisí zavádějí i jiné státy. Například letos vstoupilo ve Francii v platnost 17 zón, kam budou mít vjezd povolen pouze vozidla s nízkými emisemi. Antverpy mají ekologickou zónu již od února 2017. Sledovat změny v Evropě umožňuje aplikace Green-Zones.