Bridgestone představil nový chytrý senzor pracující i při nízkých rychlostech

Společnost Bridgestone Corporation oznámila vývoj nové technologie, která je schopna odhadnout zatížení náprav a stav opotřebení pneumatik pomocí nově vyvinutých senzorů připevněných uvnitř pneumatik. Senzory měří změnu zatížení a v pnutí pneumatiky, ke kterému dochází, když pneumatika přichází do styku s vozovkou během jízdy. Tato technologie je první svého druhu na světě.

Nově vyvinutý inteligentní senzor pnutí

Technologie Smart Strain Sensor vyvinutá společností Bridgestone zahrnuje Internet of Things nové generace. Kromě sledování tlaku v pneumatice a teploty je inteligentní senzor pnutí schopen měřit dynamickou změnu napětí, ke kterému dochází při provozu pneumatiky. Pro převod dat shromážděných senzorem se používá se proprietární algoritmus, informace o zatížení a opotřebení pneumatik se poté shromažďují a odesílají do cloudu.

Jiné technologie, včetně té starší od Bridgestonu, k měření využívají snímačů akcelerometru, které k získání dat ovšem vyžadují určitou rychlost. Nová technologie Smart Strain Sensor však měří zatížení, které je nezávislé na rychlosti. Nová technologie je tak schopna získat vysoce spolehlivá data i při nízkých rychlostech. Jedná se o důležitý prvek, protože se očekává, že autonomní vozidla budou z důvodu vyšší bezpečnosti provozována při nízkých rychlostech. Proprietární algoritmus dále přispívá k podstatnému zlepšení životnosti baterie inteligentního senzoru napětí, což je pro praktickou implementaci kriticky důležité.

Na obrázku výše je znázorněno pnutí, ke kterému dochází, když pneumatika přichází do styku s vozovkou. Tvar následné křivky se mění v závislosti na zatížení přenášeném pneumatikou a stupni opotřebení. Tato technologie je schopna rozpoznat a sledovat širokou škálu informací o pneumatikách v reálném čase, což pomáhá včas odhalit rizika, jako je opotřebení běhounu pneumatiky.

Vybavování pneumatik pomocí inteligentních senzorů napětí umožňuje správcům vozidel vzdáleně sledovat informace, jako je tlak vzduchu v pneumatikách, spolu s metrikami týkajícími se zatížení a opotřebení v reálném čase. A jak už bylo mnohokrát řečeno, sledováním pneumatik a předvídáním problémů s údržbou dříve, než k nim dojde, se dá dosáhnout zvýšení bezpečnosti a produktivity pro vozový park i pro autonomní automobily v budoucnosti.

 

Images by Bridgestone Corporation