Pirelli přispívá k zachování lesů

Společnost Pirelli  se zasazuje o zachování lesů a biologickou rozmanitost, tím že přijala politiku udržitelného dodavatelského řetězce přírodního kaučuku.

Tato politika zasahuje do celého dodavatelského řetězce od zemědělců, zpracovatelských závodů, přes výrobu až po prodejce pneumatik. Společnost Pirelli uvedla: „ Považujeme tento přístup nezbytný pro zachování lesů a rozmanitosti, pro rozvoj místních komunit a ekonomik. Zavázali jsme se prosazovat, rozvíjet a uskutečňovat odpovědné a udržitelné nákupy. Přírodní kaučuk používáme v celém výrobním řetězci.“

Světová poptávka po přírodním kaučuku je stále větší, což vyžaduje politiku udržitelného dodavatelského řetězce.

Dvanáct podmínek této politiky:

 1. Důstojné pracovní podmínky a ochrana lidských práv
 2. Ochrana flóry, fauny a ekosystému
 3. Žádné vykácení lesů, žádná rašeliniště a pálení
 4. Zachování zdrojů
 5. Etika jako základ
 6. Mapování a sledování rizik
 7. Správa
 8. Konstruktivní dialog a spolupráce
 9. Mezinárodní formy certifikace
 10. Implementace politiky
 11. Komunikace o pokroku
 12. Při podávání stížností ustanovený postup

Ekologická hlídací skupina společnost Global Witness rozhodnutí Pirelli přijmout udržitelnou politiku ocenila. V roce 2016 již tuto politiku přijala společnost Michelin.