Pneumatiky z PET lahví už příští rok. Continental využije recyklované lahve do skeletu pneu

Společnost Continental začne od roku 2022 používat při výrobě pneumatik zprocesovaný polyester získaný z recyklovaných plastových lahví. Nové udržitelné polyesterové vlákno bude získáváno z polyethylentereftalátových (PET) lahví mechanickým procesem a bude používánp při konstrukci kostry pneumatiky.

To může zcela nahradit konvenční polyester. Výrobce prémiových pneumatik vyvinul společně se svým kooperačním partnerem a dodavatelem OTIZ, specialistou na vlákna a výrobcem textilií, speciální technologii pro recyklaci PET lahví bez dříve nutných mezistupňů chemického zpracování a pro zajištění funkčnosti polyesterové příze pro vysoké mechanické nároky pneumatiky. V průběhu tzv. upcyklace se z PET lahve stává vysoce výkonný PET materiál.

„Již v roce 2022 budeme moci při výrobě pneumatik používat materiál získaný z recyklovaných PET lahví. V našem inovativním recyklačním procesu se vlákna spřádají z recyklovaného PET, aniž by se materiál musel předem rozložit na jednotlivé složky,“ říká Dr. Andreas Topp, který je zodpovědný za materiály, vývoj procesů a industrializaci v oblasti pneumatik společnosti Continental. A dodává: „Již na letošním veletrhu IAA MOBILITY v Mnichově představíme vysoce inovativní koncept pneumatiky s polyesterovou přízí vyrobenou z recyklovaných PET lahví. Použitím recyklované polyesterové příze děláme další důležitý krok směrem k oběhovému hospodářství napříč produkty.“

V rámci recyklačního procesu se lahve nejprve roztřídí, odstraní se z nich víčka a nakonec se mechanicky vyčistí. Po mechanickém drcení jsou roztaveny a granulovány; následuje polymerace v pevném stavu a modifikovaný proces odstřeďování. „Náš modifikovaný výrobní proces nám umožňuje získávat polyesterovou přízi pro výrobu pneumatik z PET lahví bez jakéhokoli procesu polymerace z monomerů,“ vysvětluje Dr. Derren Huang, vedoucí výzkumu a vývoje ve společnosti OTIZ.

Laboratorní testy a testy pneumatik provedené společností Continental ukázaly, že vlákna z druhotných surovin mají stejně dobré vlastnosti jako dosud používaná vlákna. Mají stejnou kvalitu jako panenský PET, jsou stejně stabilní a díky své pevnosti v tahu, houževnatosti a tepelné stabilitě jsou obzvláště vhodná pro pneumatiky.

Konvenční PET se již dlouho používá jako materiál pro výrobu automobilových pneumatik, protože si zachovává svůj tvar i při vysokém zatížení a teplotách a zajišťuje tak bezpečnost při všech rychlostech jízdy. Použití recyklovaného PET šetří cenné zdroje při výrobě pneumatik: dnes se běžná pneumatika pro osobní automobily skládá z přibližně 400 gramů polyesterové příze. To znamená, že na kompletní sadu pneumatik pro automobily lze v budoucnu použít více než 60 recyklovaných PET lahví.

Recyklace je stále důležitější při navrhování, vývoji a výrobě prémiových pneumatik. Nejpozději do roku 2050 chce společnost Continental ve svých výrobcích pneumatik postupně používat 100% materiálů vyrobených udržitelným způsobem. Díky použití recyklovaného PET se výrobci pneumatik daří udělat další krok směrem k oběhovému hospodářství.

„Odpad je pro nás výrobním materiálem zítřka, protože model budoucnosti vidíme v oběhovém hospodářství. Závazek společnosti Continental aktivně utvářet a řídit tuto transformaci nám nabízí náskok pro naše budoucí podnikání, a tím i pro naši budoucí životaschopnost,“ říká Claus Petschick, vedoucí oddělení udržitelnosti v oblasti pneumatik společnosti Continental. „Naše ambice je jasná: nejpozději do roku 2050 chceme společně s partnery a dodavateli zcela uzavřít cykly našich výrobků a zdrojů.“


Images by Continental AG